een meter informatie

Naar overzicht

volgende

In het gebied Spoorzone, tussen Dordrecht en Zwijndrecht, zijn de ontwikkelingen in volle gang. Om voor alle stakeholders duidelijk te maken wat de plannen in het gebied behelzen, werd ons gevraagd een publieksvriendelijke versie van het ambitiedocument te maken. Het werd een kleurrijke en overzichtelijke brochure van 1 meter lang. Opdrachtgever: gemeente Dordrecht

creatief concept – grafisch ontwerp  

Geplaatst op 19 november 2020