Toekomst van zorgcentra; een ‘vloeibare’ invulling

About.

“A conceptual journey into healthcare”, dat is de titel van dit 170 pagina’s tellende inspiratieboek. Het is een visuele reis door de veronderstelde toekomst van “het ziekenhuis” (Solid) én de instellingen, bedrijven en voorzieningen (Fluid) die aan een ziekenhuis gerelateerd zijn.

Meer info over onze constructieve bijdrage aan het opstellen van een dergelijk conceptueel plan: kruisinga@amaiamai.nl