Participatieplan onderbouwt communicatiestrategie

About.

Participatieplan als vertrekpunt voor binnenstedelijke ontwikkeling.

Het participatietraject ligt steeds vaker aan de basis van een binnenstedelijke ontwikkeling. Het doel is draagvlak te creëren bij belanghebbenden en hiermee de besluitvorming soepeler te laten verlopen. Het verkennen van de omgeving, het in kaart brengen van alle spelers, het bepalen van de speelruimte en het maken van een participatieplan vormen bij veel trajecten de basis.

Meer info over onze constructieve bijdrage aan het opstellen van een dergelijk plan: kruisinga@amaiamai.nl