amaiamai; werkwijze

Aan de basis van elke opdracht liggen een aantal criteria ten grondslag. Deze criteria zijn het vertrekpunt van elk creatief proces dat wij aan gaan. Onbevangen starten wij elke opdracht na een persoonlijk gesprek met onze opdrachtgever en kijken wij naar de ‘uitgeklede’ feiten. Daarna volgt een periode van chaos en onderzoek; een noodzakelijke route die uiteindelijk moet leiden tot oorspronkelijke uitgangspunten.

Bij dit onderzoek spelen kennis/ervaring, (vertrouwen op) intuïtie, moed, empathie, nieuwsgierigheid en (maatschappelijke) bewogenheid een belangijke rol. Het resultaat van dit creatieve proces wordt vervolgens beoordeeld op integriteit en praktische haalbaarheid. Nadat we het concept ‘rond’ hebben, gaan we aan de slag met de vormgeving. Als het ontwerp erom vraagt werken we hierbij samen met mensen uit andere creatieve disciplines.

Streven is altijd om een verrassend en inhoudelijk sterk product te realiseren. Samen met onze opdrachtgever gaan we tenslotte aan de slag om te kijken ‘hoe’ en met ‘welke middelen’ we uiteindelijk naar buiten treden om het project krachtig in de markt te kunnen zetten.

AmaiAmai is gelieerd aan >> KAR.service design #studio